Bild på Aziza Brahim

Aziza Brahim

Hon växte upp i ett flyktingläger i Algeriets öken tillsammans med tusentals andra som tvingats lämna sina hem i Västsahara. Inspirerad av sin mormor började hon sjunga och spela musik som liten flicka och så småningom, i olika grupper som kom att turnera internationellt skulle flyktinglivet bli det återkommande temat i Aziza Brahims vackert melankoliska musik. Hon sjunger på hassaniya-arabiska men också på spanska om de orättvisor som människorna i lägren upplever – inte bara de från Västsahara utan om alla miljoner flyktingar på planeten. Redan som elvaåring fick hon möjlighet att studera i Kuba, och tog intryck av rytmer och melodier som kan skönjas i hennes musik än idag. På senare år har Aziza Brahims perspektiv blivit allt mer världsomspännande. Idag bor hon i Spanien, och samarbetar med gitarristen Amparo Sánchez på Sahari, ett album där hennes egna traditioner blandas med elektroniska globala ljud.

I samarbete med Clandestino Institut