Bild på KLUBB APOLLO: Kunskap är makt

KLUBB APOLLO: Kunskap är makt

Kunskap är makt – medborgerlig bildning för 2000-talet

“Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans ledning. Våga veta!” Immanuel Kant

Demokratin är det enda politiska system som lägger sitt öde i de egna medborgarnas händer. Det gör den baserat på den grundläggande föreställningen att medborgarna har förmåga att själva avgöra politikens utformning och innehåll. Men synsättet bygger också på antagandet att de som har avgörandet i sin hand har tillgång till tillräcklig kunskap för att fatta sina beslut.

Den tyska filosofen Wilhelm von Humboldt formulerade på 1700-talet bildningsbegreppet som vi känner det idag. Inspirerad av upplysningens idéer om att vi med hjälp av vårt förnuft kan nå kunskap om världen, men också förändra och förädla den, banade han väg för en bildningsfilosofi som inte bara syftade till nyttoideal utan även själslig förkovran. 

När John Stuart Mill på 1800-talet pläderade för demokrati var det med utgångspunkten att det skulle göra oss till bättre människor. Vanliga människor skulle tvingas sätta sig in i sakpolitiska frågor för att kunna fatta välgrundade beslut, samtidigt som de skulle bli upplysta individer. Mills idéer banade väg för allmän skolgång, universitetens utbyggnad och folkbildningsrörelsernas grundande. Medborgerlig bildning blev under 1900-talet ett ideal inte bara hos eliten utan även hos arbetarna. 

I en samtid där lokala gemenskaper är i uppluckring, demokratin är på tillbakagång, skolresultaten sjunker, den psykiska ohälsan stiger och kunskapsmotståndet ökar – kan en renässans för bildningsidealet vara en del av lösningen på vår tids stora ödesfrågor? 

Välkomna till höstens andra Klubb Apollo. Idéhistorikern Anders Burman möter litteraturvetaren Anna Victoria Hallberg i ett samtal om kunskapens roll i demokratin men också bildningens betydelse för oss som individer. Hur skulle en medborgerlig bildningsrörelse se ut idag?

 

Medverkande:

Anders Burman, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola

Anna Victoria Hallberg, doktor i litteraturvetenskap, avdelningsföreståndare filosofi och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola

För musiken står jazztrombonisten Karin Hammar. 

Isabella Lundgren, sångerska och manusförfattare, modererar samtalet

 

Datum: 3 oktober

Tid: 19:00-21:00 (ca)

Plats: Fasching, Kungsgatan 63, Stockholm

Biljettpris: 250 kr ordinarie, 200 kr ståplats

 

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen. 

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och förlaget Fri Tanke.

Under tre kvällar hösten 2023 kommer vi utforska framstegets baksida. Är all teknologisk, social och kulturell utveckling av godo? Hur väger vi de negativa konsekvenserna mot de positiva? Är de ens möjliga att särskilja?

Hösten 2023

4 september: Karin Pettersson & Henrik Kugelberg – “Att vara eller inte vara en vara, det är frågan”

Musik: Johan Lindström

 

3 oktober: Anders Burman & 

Musik: Karin Hammar

 

31 oktober: 

Musik: Britta Virves

 

28 november: 

Musik: Frida Öhrn