Fasching Konsertlokal

Föreningen Sveriges Jazzmusiker – The Story


I oktober 1963 startades Emanon, en organisation döpt efter en komposition från 1946 av Dizzy Gillespie (inget namn, ”no name”, baklänges). Ett antal jazzmusikers medlemsavgifter fick bli ekonomisk grund för en serie konserter på Moderna Museet. Syftet var att presentera musik och musiker som företrädesvis vände sig till en lyssnande publik.

Emanon övergick efter ett par år i Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ) som också hade ambitionen att vara en rikstäckande organisation. Ett av de viktigaste målen för FSJ var att få till en mötesplats för musiker och publik. När FSJ med statligt stöd lyckades förvärva diskotektslokalen på Kungsgatan 63 år 1977 föddes ”Jazzclub Fasching”

Fasching bedrivs idag som ett aktiebolag där FSJ är huvudägare. FSJ tillsammans med Faschings vänner, och sedan 2004 föreningen ”Mera Jazz I Sverige”, bildar en styrelse som har till uppgift att säkra det konstnärliga innehållet, utan att detaljstyra, och se till att verksamheten fungerar ekonomiskt. AB Faschings styrelse består av ordförande Eva Schöld samt Jonas Kullhammar, Peter Danemo, Mathias Engdahl, Bo Ahnegård, Calle Nathansson, Tjia Torpe, Riitta Östberg, VD Eric Birath samt FSJ:s nuvarande ordförande John Högman som ständigt adjungerad ledamot.

Förutom att initiera och driva olika former av musikalisk verksamhet så har FSJ varit kulturpolitiskt aktiv och genomfört en lång rad uppvaktningar av allt från kulturministrar till stadens politiker och tjänstemän. FSJ var en av initiativtagarna till det som numer heter Riksförbundet Svensk Jazz där alla jazzens aktörer samlas under ett paraply för att kunna föra jazzens talan gentemot beslutsfattare och andra potentater. I skrivande stund pågår förberedelser till en kampanj som omfattar hela det fria musiklivet och syftar till att radikalt förbättra arbetsmöjligheterna för såväl musiker som arrangörer.

Vill du bli medlem i FSJ? 
Som medlem stödjer du och kan påverka föreningens verksamhet.
Och medlemskortet ger dig också en rad förmåner på Fasching. 
Mer information om hur du blir medlem finner du här till höger.Bli medlem i FSJ!

Medlemsförmåner på Fasching:

-  fri entré på alla svenska jazzkonserter
- 50% på alla internationella konserter
- gratis garderob
- 20% på mat

För att erhålla FSJ-rabatterna - visa alltid ditt medlemskort!

Medlemskap i FSJ: 350 kr per år 
Medlemsavgiften inbetalas till plusgiro: 850932-5
Ange ditt namn och födelsedatum på inbetalningen.
Efter inkommen medlemsavgift skickas ditt medlemskort hem till dig.
Är du under 26 år eller över 65 år kostar medlemsskapet endast 200 kr per år. 

Föreningen Sveriges Jazzmusiker Presentkort - right side