Bild på The Original Moondog Strings

The Original Moondog Strings

Stråkensemblen ”The Original Moondog Strings” spelar stråkkvartetter, chaconnes, femstämmiga kanons (rounds) m.m. av den amerikanske kompositören Louis Hardin a.k.a MOONDOG (1916-1999).

Moondog sökte en mörkare klang i sina stråkkvartetter/kvintetter. Han föredrog det låga registret hos altfiolen, cellon och kontrabasen, som fördjupar klangen och frammanar en säreget ålderdomlig stämning i kompositionerna. Effekten blir något främmande och magisk. Kvintetten består således av 2 celli, 2 alfioler, kontrabas, plus slagverk. Moondog hade också ett passande namn på denna konstellation: ”Bracelli”. Bratche är altfiol på tyska. ”Celli” är cello i pluralis. De udda taktarterna som man känner igen hos Moondog, finns förstås också med, spelade på hans unika slagverk: trimba.

Moondog älskade att skriva flerstämmig musik (polyfoni), allra helst i kanonform. Med till synes enkla melodiska element skapade han stor musik. Musiken är medryckande, livsbejakande och meditativ på samma gång. Mycket av vad som händer i Moondogs musik sker hos lyssnaren. När man lyssnar till en flerstämmig kanon av Moondog inspireras man att flytta fokus från en stämma till en annan och lyssnaren blir en medskapare till musiken. En kanon låter aldrig likadant två gånger. Med briljant enkelhet tar Moondog med oss in i sin musik, som vore den den självklaraste platsen i världen att vara på. En behaglig oas där vi kan hitta tröst och tillförsikt.

Louis Hardin, Moondog, föddes 1916 och blev blind vid 16 års ålder och skrev sin musik i blindskrift. Stefan Lakatos fascinerades av Moondogs musik som tonåring och de två blev nära vänner 1980. Sedan dess har Stefan Lakatos spridit kunskap om Moondogs musik världen över. Moondog konstruerade ett unikt slagverksinstrument – trimba – som han gav Lakatos förtroendet att förvalta, i hopp om att bevara kompositörens musikaliska intentioner åt eftervärlden. Trimban är Moondogs röst.

Lyssna på Moondog och musik blir aldrig som förr.

Cecilia Wickström, altfiol/fiol.
Johanna Eriksson, altfiol.
Magnus Lanning, cello.
Amanda Hofman-Bang, cello
Simon Svedmyr, kontrabas

Stefan Lakatos, Moondog trimba och slagverk.