Bild på The Original Moondog Strings

The Original Moondog Strings

Äntligen kan vi åter presentera The Original Moondog Strings efter förra årets inställda konsert.
Stråkensemblen The Original Moondog Strings, som bildades i Stockholm år 2019, spelar originalkompositioner av den amerikanske kompositören Louis Hardin (1916-1999), mer känd som Moondog.
Stefan Lakatos fascinerades av Moondogs musik redan som tonåring, och de två blev nära vänner år 1980. Sedan dess har Stefan Lakatos spridit kunskap om kompositören världen över. Den som är bekant med Moondogs musik, oavsett om det är hans orgel-, piano-, stråk- eller blåskompositioner, vet att det som framförallt kännetecknar musiken är klangen från trimban, det unika slagverksinsturment som Moondog konstruerade och sedermera gav Lakatos förtroendet att förvalta. Trimban är Moondogs röst som lotsar oss tryggt genom de mest hisnande polyfonier.
Just polyfon musik var något som Moondog ständigt återvände till, och särskilt då kanonformen. Mycket av vad som händer i musiken sker hos lyssnaren, som bjuds in att flyta med strömmen från en stämma till en annan; lyssnaren blir på så vis en medskapare till musiken, och en kanon låter aldrig likadant två gånger. Samtidigt besjälas Moondogs musik av en briljant enkelhet, dess landskap är på en gång främmande och självklart.
Stråkinstrumentens mörkare klangregister — det hos altfiolen, cellon och kontrabasen — utövade en stark dragningskraft på Moondog, och därför skrev han framförallt stråkmusik för den unika konstellation som han kallade för bracelli (av ty. ”Bratche”, altfiol, och ”celli”). Bracellins klang är trolsk och djup och frammanar en säreget ålderdomlig stämning i kompositionerna.
The Original Moondog Strings är en bracellikvintett bestående av två altvioliner, två celli och en kontrabas. Emellanåt får dock violinen komma fram i kända kompositioner såsom Chaconne in G eller sviten Tree Trail och Frog Bog.
Konserten på Fasching gästas av pianisten och organisten Bengt Tribukait som har spelat Moondogs musik tillsammans med Lakatos sedan 2019.

Stefan Lakatos, trimba & slagverk
Cecilia Wickström, altviolin & violin
Johanna Karlsson, altviolin
Magnus Lanning, cello
Amanda Hofman-Bang, cello
Simon Svedmyr, kontrabas
Bengt Tribukait, piano