Bild på Klubb Apollo: “Förnuft, sanning och upplysning – är vi på rätt väg?”

Klubb Apollo: “Förnuft, sanning och upplysning – är vi på rätt väg?”

Under fyra kvällar hösten 2019 kommer vi utforska förnuft, känsla och upplysningstraditionen. Hur låter kritiken mot upplysningens idéer idag? Och är den berättigad?

Klubb Apollo: Förnuft, sanning och upplysning – är vi på rätt väg?

Henrik Lagerlund, professor i filosofins historia vid Stockholms Universitet
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet
Den musikaliska underhållningen står den legendarisk basisten Georg Riedel och Erik Söderlind för.

 

“Två saker fyller mig med förundran, stjärnhimlen över mig och morallagen inom mig. Immanuel Kant, ur Kritik av det praktiska förnuftet

Alternativa fakta, post-sanning, illiberala demokratier. De nya begreppen har avlöst varandra under de senaste åren för att skildra en idéutveckling där inget är sant och allt är möjligt i en framtid som känns osäker. Krigets första offer är sanningen, som den grekiska tragöden Aiskylos (526–456 f Kr) lär ha sagt.

Människan är det förnuftiga djuret menade Aristoteles. Men studier i psykologi och logik visar snarare det motsatta. Vi är irrationella och styrda av känslor och biologiska drifter. Är det möjligt att nå kunskap om världen med våra bristfälliga kognitiva förmågor?

Och om vi inte kan lita på förnuftet, kan känslan eller språkets makt vara en bättre utgångspunkt för att nå kunskap om världen? Postmoderna tänkare vill istället se samhället som konstruerat, situerat i en historisk situation där språk, känslor, maktrelationer och politik snarare formar vad som får stå som sant eller falskt än att det finns universella, objektiva sanningar. Finns det en sanning i det?

Välkommen till premiären av Klubb Apollo. Filosoferna Henrik Lagerlund, och Åsa Wikforss möts i ett samtal om förnuft, sanning och upplysning, där musiken spelar en central roll under kvällen.

 

Alla höstens samtal

28 augusti: Åsa Wikforss + Henrik Lagerlund – “Förnuft, sanning och upplysning – är vi på rätt väg?”
Musik: Georg Riedel & Erik Söderlind

1 oktober: Johan Norberg + Torbjörn Tännsjö – “Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma”
Musik: Bo Sundström

 30 oktober: Paulina Neuding + Per Svensson – “Nationalism och kosmopolitism”
Musik: Ida Sand

4 december: Torbjörn Elensky och Joel Halldorf – “Tro och vetande 2.0”
TBA

 

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen.

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.