Bild på Klubb Apollo: ”Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma”

Klubb Apollo: ”Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma”

Under fyra kvällar hösten 2019 kommer vi utforska förnuft, känsla och upplysningstraditionen. Hur låter kritiken mot upplysningens idéer idag? Och är den berättigad?

Klubb Apollo: Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma

Medverkande:
Johan Norberg, författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet
Musik: Bo Sundström

“Du kan göra det du vill men i varje givet ögonblick i ditt liv kan du endast vilja en bestämd sak och absolut ingenting annat än den saken.” Arthur Schopenhauer, ur Om viljans frihet

Är idén om att vi är självständiga individer med en fri vilja förenlig med den kunskap vi har om människan idag?

Nya landvinningar inom biologisk forskning visar att vi i stor utsträckning är styrda av vårt genetiska arv. Richard Dawkins teori om själviska gener beskriver hur varje människa existerar för att föra sitt DNA vidare. Individen är egentligen irrelevant, det är släkten som är viktig. På liknande sätt resonerar den moralfilosofiska inriktningen utilitarismen: kollektivets lycka och välstånd föregår individens. Är det förenligt med vårt samhälles syn på varje individs okränkbara rättigheter?

Synen på individen som autonom med en fri vilja har varit en förutsättning för att kunna avkräva ett moraliskt ansvar. Upplysningens tänkare ansåg att vi kunde höja oss över naturens låga drifter genom kulturen. Varje person har ett ansvar att odla sin egen trädgård, för att tala med Voltaire.

Välkommen till Klubb Apollo. Idéhistorikern Johan Norberg och filosofen Torbjörn Tännsjö möts i ett samtal om individen, kollektivet och den fria viljan. Kvällen tonsätts av gitarristen och sångaren Bo Sundström.

 

Höstens samtal

28 augusti: Åsa Wikforss + Henrik Lagerlund – “Förnuft, sanning och upplysning – är vi på rätt väg?”
Musik: Georg Riedel & Erik Söderlind

1 oktober: Johan Norberg + Torbjörn Tännsjö – “Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma”
Musik: Bo Sundström

 30 oktober: Paulina Neuding + Per Svensson – “Nationalism och kosmopolitism”
Musik: Ida Sand

4 december: Torbjörn Elensky och Joel Halldorf – “Tro och vetande 2.0”
TBA

 

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen.

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.