Bild på Erik Söderlind Lars Jansson Quartet

Erik Söderlind Lars Jansson Quartet

What The Moments Brings är den talande titeln på det nya albumet som Lars Jansson och  Erik Söderlind släpper i samband med sin spelning på Fasching 26 september. Pianisten Lars  Jansson och gitarristen Erik Söderlind har genom åren utvecklat ett intuitivt samspel och ett  gemensamt melodiskt språk där olika ”musikaliska ögonblick” nu mynnat ut i ett tolv egna  kompositioner som formar en helhet. Här finns hela skalan: från hårdsvängande bebop till  romantik och melankoli. Två av låtarna är också dedikerade till nära vänner och stora  musiker som lämnat oss under senaste åren, vilket förstås också förstärker det personliga  tilltalet. 

Den som följt både Lars och Erik Söderlind genom åren kan också konstatera att Lars  Jansson till viss mån tagit över den mentor-roll som legendariske Kjell Öhman tidigare hade  för Erik Söderlind. Samtidigt har Erik Söderlind själv under senare år blivit både en mentor  och förebild för många unga jazzmusiker. Det verkar också ha lett fram till en mognare och  mer eftertänksam ton i hans sedan tidigare så hyllade gitarrspel. 

Jazzprofessorn Lars Jansson är sedan länge en betydande pedagog som rör sig världsvant på  den internationella jazzscenen och bland annat har en stor publik i Japan. År 2022 tilldelads  han Kungliga Musikaliska Akademiens stora pris för jazz för sina insatser. Av hälsoskäl  turnerar han inte lika ofta som tidigare, vilket också gör albumtiteln än mer relevant. Ta vara  på ögonblicket! 

I Lars Jansson Erik Söderlind Quartet ingår Paul Svanberg på trummor, och Niklas Fernqvist  på bas. 

Erik Söderlind –gitarr
Lars Jansson –piano
Paul Svanberg –trummor
Niklas Fernkvist –bas