Bild på Jazzlab

Jazzlab

Clara Fornander Quartet

Sångerskan och kompositören Clara Fornander är genremässigt bred med en stabil grund i jazzen. Hon kommer här att uppträda med de tre musiker som hon spelat mest frekvent med sedan hon för ett par år sedan började studera vid Kungl. Musikhögskolans jazzlinje. Med dessa lyhörda, kreativa musiker framför Clara sina arrangemang och originalkompositioner – däribland nyskriven modern jazz. Hon tänjer på gamla genregränser med sin behagliga och melodiska musik som stilfullt ramar in musikernas expressiva improvisationer.

Clara Fornander – sång
Britta Virves – piano
Tomas Sjödell – kontrabas
Jonas Bäckman – trummor

Anders Langørgen Quintet

Med kvintettformatet som uttryckssätt, målar norska Anders Langørgen upp en klangpalett som pekar mot den nutida amerikanska jazzscenen. Starka melodier sitter i högsätet, och en förkärlek till äldre populärmusik anas. Kompositionerna kommer till liv genom unisont och flerstämmigt linjespel, och den flexibla sättningen öppnar upp för många olika soniska schatteringar.

Sebastian Jonsson – saxofoner
Mattias Olofsson – gitarr
Max Agnas – piano
Edvin Fridolfsson- trummor
Anders Langørgen – bas

Konserten efterföljs av jam