Phone tracker

660_kulturkompis

Vi på Fasching är stolta över att vara en del av projektet Kulturkompis!

Kulturkompisar är välkomna till utvalda konserter.

Hur bokar du Kulturkompis-biljetter på Fasching?

Maila in din grupps förfrågan till info@fasching.se. Det du ska ange är kulturkompisgruppens nummer och medlemmarnas namn, samt förstås vilket evenemang förfrågan gäller (Kulturkompis-biljetter finns tillgängliga i mån av plats vid utvalda konserter). Vi svarar dig så snart vi har möjlighet om ni har fått biljetter. Glöm inte att ta med ert Kulturkompispass till evenemanget!

Vad är Kulturkompis?

Kulturkompis ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande. Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända och deras uppdrag att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.

Varför ska du bli Kulturkompis?

Konst och kultur är vårt universella språk. Genom att uppleva den tillsammans tror vi att spännande möten, samtal och relationer kan uppstå.

Hur fungerar Kulturkompis?

Kulturkompisgrupper får gå gratis på tre kulturaktiviteter som erbjuds av kulturaktörer i Stockholm. Efter kulturaktiviteten skall gruppen samtala kring tre korta frågor om vad ni har upplevt, gärna över en kaffe. För att ta del av Kulturkompispaketet skall ni vara en grupp på tre-fem personer (minst halva gruppen skall vara nyanlända). I gruppen bestämmer ni själva vad ni skall gå på (av de aktiviteter som erbjuds inom Kultur­kompispaketet) och när det passar er bäst. Boka biljetter via de olika kulturaktörernas hemsidor eller använd era kulturkompiskort. Läs mer hur Kulturkompisbokningar fungerar på Facebook och respekti­ve aktörs hemsida.

Hur blir du Kulturkompis?

Maila till matilda.johansson@bilda.nu – Märk mailet med: Kulturkompis. Ange namn, fullständigt personnummer (tio siffror) eller LMA, adress (om du har), telefon­nummer och mailadress. Anmäler du dig tillsammans med en kompis? Skriv bådas uppgifter. Ni blir sedan kontaktade med mer info om vilka som är med i er grupp och hur ni kommer igång.

 


Fasching is proud to be a member of the Kulturkompis community! Kulturkompis groups can book tickets to selected concerts at Fasching. To book your tickets, please email info@fasching.se

What is Kulturkompis (Culture Friend)?

”Kulturkompis – make friends through culture” gives newly arrived people and established Swedes the opportunity to expe­rience cultural activities together – concerts, movies, and museums being some of possible activities. The project is part of the educational association (studieförbund) Bilda’s work with newly arrived and our commitment to provide meaningful activities that help to improve and strengthen the introduction to the Swedish language, the Swedish society and the participa­tion in the social life.

Why should you be a Kulturkompis?

Art and culture are our universal language. By experiencing and using it together, we believe that exciting meetings, discussions and relationships can be achieved.

How does Kulturkompis work?

The participants in a Kulturkompis group are given free entry to three cultural activities that are hosted by arts, culture and entertainment actors in Stockholm. After the event, the group will then discuss three brief questions about the experience over a cup of coffee. To be part of Kulturkompis the group should consist of three to five participants (where at least 50 percent of the group consists of newly arrived people). The group decides both on which cultural events to attend (chosen from the events offe­red within the Kulturkompis package) and when to do it. The tickets are either booked from the arts, culture and entertainment actors’/venues’ websi­tes or, when possible, by using the Kulturkompis card at the door. Read more about how the booking process for Kulturkompis activities work on Facebook or at the relevant actor’s/venue’s website.

How do you become a Kulturkompis?

Email matilda.johansson@bilda.nu – Label the email with: Kulturkompis. Write your name, either social security number (ten digits) or LMA, address (if possible), telephone number and email address. Are you applying together with a friend? Write the required information for both applicants. After completing this you will be contacted with more information on who is part of your group and on how to get started.

How do you reserve Kulturkompis tickets at Fasching?

E-mail your group’s request to info@fasching.se. Please state the group’s number and the names of the members, and which event you would like to attend (Kulturkompis tickets are available for selected concerts at Fasching). We will get back to you as soon as possible. Don’t forget to bring along your Kulturkompispass to the event!

Boka biljetter!

Maila in din grupps förfrågan till info@fasching.se. Det du ska ange är kulturkompisgruppens nummer och medlemmarnas namn, samt förstås vilket evenemang förfrågan gäller (Kulturkompis-biljetter finns tillgängliga i mån av plats vid utvalda konserter).

Vi svarar dig så snart vi har möjlighet om ni har fått biljetter. Glöm inte att ta med ert Kulturkompispass till evenemanget!

Presentkort - right side